Гарантійні обов'язки

Гарантійні обов'язки

1. Виробник (виконавець) забезпечує належну роботу (застосування, використання) продукції, в тому числі комплектуючих частин, на період гарантійного терміну, встановленого нормативно-правовими актами, нормативними документами або договором. 

Гарантійний термін на комплектуючі частини повинен бути не менше, ніж гарантійний термін на основний виріб, якщо інше не передбачено нормативно-правовими актами, нормативними документами або договором.

2. Гарантійний термін вказується в будь-якому документі, який додається до товару. 

Гарантійні обов'язки в будь-якому випадку включають в себе обов'язки виробника (виконавця) або продавця, передбачені рекламою. 

3. Для продукції, споживчі властивості якої можуть з часом погіршуватись і становити небезпеку для життя, здоров'я, майна споживачів та навколишнього середовища, встановлюється термін придатності, який вказується на етикетках, упаковці або в будь-яких інших документах, які додаються до товару при продажі, і який вважвається гарантійним терміном.

Гарантійний термін рахується, починаючи з дати виготовлення, котра також вказана на етикетці або інших документах і визначається часом, в період якого товар являється придатним для використання, або датою, до настання якої товар являється придатним для використання.

Продаж товарів, на яких не вказано термін придатності або вказано з порушеннями вимог нормативних документів, а також товарів, термін придатності яких закінчився, забороняється.

4. При продажі товарів по зразках, по пошті, а також в випадках, коли час підписання договору купівлі-продажу та час передачі товару споживачу не співпадають, гарантійний термін нараховується, починаючи з дня передачі товару споживачеві. Якщо товар потребує спеціального встановлення (підключення) або монтажу, гарантійний термін нараховується з дня їх виконання. Якщо день передачі, встановлення (підключення) або монтажу товару встановити неможливо, або якщо майно знаходилось у споживача до підписання договору купівлі-продажу, гарантійний термін нараховується з дня підписання договору купівлі-продажу.

5. Відносно продукції, на яку гарантійні терміни або терміни придатності не встановлені, споживач має право пред'явити менеджеру (виробнику, виконавцю) відповідні вимоги, якщо недоліки були виявлені протягом двох років.

6. При виконанні гарантійного ремонту, гарантійний термін збільшується на час перебування продукції в ремонті.

Зазначений час рахується від дня, коли споживач звернувся з вимогою про усунення недоліків.

7. При обміні товару, його гарантійний термін рахується наново з дня обміну. 

8. Гарантійне зобов'язання припиняється на загальних підставах, передбачених Громадянським кодексом України.

9. Гарантійне зобов'язання не припиняється у разі неможливості виконання такого зобов'язання з причини відсутності необхідних для його виконання матеріалів, комплектуючих або запасних частин.